ОЦПО та РТМ » Головна » Наші гуртки » Дослідницько-експериментальний відділ » Дослідницько-експериментальний відділ

Дослідницько-експериментальний відділ

Гурток «Фольклористика»

Керівник:

Кириленко Надія Іванівна
Кириленко Надія Іванівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка
Заняття проводяться на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Гурток «Фольклористика» відкриває учнівській молоді яскравий світ усної народної творчості.

Вихованці гуртка є активними учасниками всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій молодих учених: «Філологія, лінгводидактика, наукова комунікація в професійному дискурсі», «Академічна культура молодого дослідника», «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті»; ХХХІ Сесії Міжнародного товариства імені Т. Шевченка, роботи лабораторії літературного краєзнавства в СумДПУ імені А.С. Макаренка, беруть участь у обласних мистецьких конкурсах: «Осінні акварелі», «Зимові етюди».

Щороку вихованці гуртка здобувають призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Гурток «Математика»

Керівник:

Парієнко Жанна Михайлівна
Парієнко Жанна Михайлівна
 

На заняттях гуртка виховується інтерес до вивчення математики, розвиваються пізнавальні та творчі навички та потреба в розумовій діяльності. Математичний гурток – це засіб задоволення допитливості, можливість розширити кругозір у різних галузях математики. Гурткова робота з математики сприяє розвиткові математичного та логічного мислення, допомагає вихованцю зосереджувати увагу, робити чіткі і доступні висновки та узагальнення, обґрунтовувати свої думки. У процесі гурткової роботи здобувачі освіти вчаться розв’язувати математичні проблеми, працювати з математичною літературою тощо.

Нехай захопленість математичними науками, бажання та здатність учитися допомагають досягати перемог у майбутньому!

Гурток «Економіка»

Керівник:

Сотник Ірина Миколаївна
Сотник Ірина Миколаївна
Доктор економічних наук, професор
заняття проводяться на базі Сумського державного університету

Метою роботи гуртка є поглиблення економічної освіти школярів, набуття ними навичок критичного мислення, підбору й аналізу економічної літератури, проведення і презентації власних економічних досліджень.

Навчання в гуртку надає можливості:

ознайомитися з основними принципами, законами, механізмами функціонування економічних систем на національному, локальному, міжнародному рівнях;

набути навичок аналітичної роботи з економічною літературою, критично оцінювати новітні тренди в економіці;

опанувати основні методи економічних досліджень та використовувати їх при підготовці науково-дослідницьких робіт;

набути навичок бізнес-планування, відчути себе підприємцем-початківцем, у тому числі й у сфері соціального підприємництва та стартапів;

опанувати мистецтво презентації своїх економічних ідей перед різною аудиторією;

якісно підготувати власну науково-дослідницьку роботу до конкурсу-захисту наукових робіт в Малій академії наук України;

розробити власний бізнес-проєкт та взяти участь в Олімпіаді геніїв України (GENIUS OLYMPIADE UKRAINE);

готувати доповіді та виступати на Міжнародних, Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях з економіки;

брати участь у міських, обласних та Всеукраїнських турнірах юних економістів, учнівських олімпіадах з основ економіки.

Вихованці гуртка кожного року здобувають призові місця на економічних олімпіадах і конкурсах, зокрема, на конкурсі-захисті наукових робіт в Малій академії наук України, GENIUS OLYMPIADE UKRAINE та інших, публікують результати своєї роботи у збірниках науково-практичних конференцій.

Про роботу гуртка «Українська мова»

З 2018 року гуртком «Українська мова» в МАН (Сумське територіальне відділення) керує кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Герман Вікторія Василівна. Члени гуртка – учні різних навчальних закладів Сумської області – задіяні до різноманітних навчальних і наукових заходів. Таким чином, відбувається плідна взаємодія кафедри української мови і літератури з Сумським територіальним відділенням МАН, результат якого – перемоги й призові місця молодих науковців на обласному і всеукраїнському конкурсах. Широко впроваджується практика співпраці з науковими керівниками області відповідного профілю, зокрема проводяться семінари, круглі столи, майстер-класи, тощо.

Гурток «Правознавство»

Керівник:

Панкратова Вікторія Олегівна
Панкратова Вікторія Олегівна
 

«Право є мистецтво добра та справедливості», – так говорили римські юристи. Дотримуючись цього постулату, здійснює свою роботу гурток «Правознавсто».

Основна мета гуртка – підвищення правової культури учнів; поглиблення правових знань; розвиток абстрактного, юридичного мислення; набуття вмінь і навичок роботи зі спеціальною літературою та юридичними актами; застосовування загальнотеоретичних знань для розв’язання конкретних пізнавальних і практичних завдань; уміння логічно та правильно висловлювати свої думки під час публічних виступів.

Робота гуртка проходить із застуванням інтерактивних методів навчання: ділових ігор, правових дебатів, квізів та турнірів. Важливим елементом є навчальні екскурсії до судових та правоохоронних органів.

Гурток «Юні географи»

Керівник:

Горшеніна Світлана Павлівна
Горшеніна Світлана Павлівна
 

Ще у ХVII столітті Я́н А́мос Ко́менський, відомий чеський теолог, мислитель, педагог, письменник, говорив що людей варто навчати найголовнішим чином того, щоб вони здобували знання не з книг, а спостерігали самі небо і землю, дуби і буки, тобто щоб вони досліджували і пізнавали самі предмети, а не пам'ятали тільки чужі спостереження і пояснення.

Під час занять гуртка «Юні географи», під керівництвом Горшеніної Світлани Павлівни, кожна дитина має можливість розвивати спеціальні вміння та навички отримання інформації з першоджерел, вчитися інтерпретувати складні природні процеси і фізичні явища, оволодівати методами та прийомами геологічних, метеорологічних, географічних, гідрологічних видів досліджень.

Гуртківці вчаться висловлювати свою думку, порівнювати та аналізувати факти, відстоювати свої гіпотези та переконання, робити висновки та відповідати за результати своєї праці. Таким чином, вихованці, самостверджуються, реалізують власні дослідницькі проєкти.

Гурток «Фізика»

Керівник:

Нефедченко Василь Федорович
Нефедченко Василь Федорович
заняття проводяться на базі Сумського державного університету

Основними завданнями гуртка є:

 • організація науково-дослідницької діяльності та розширення уявлень про сучасні розробки у сфері промислових та побутових приладів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу вихованців;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
 • створення сприятливих умов для активного залучення вихованців до наукової діяльності;
 • сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій.

Гурток «Історія України»

Керівники:

Кудінов Дмитро Валерійович
Кудінов Дмитро Валерійович
заняття проводяться на базі Сумського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти
Оліцький В’ячеслав Олександрович
Оліцький В’ячеслав Олександрович
заняття проводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Мета діяльності гуртка полягає в формуванні компетентності учнів у процесі дослідницької діяльності в сфері історії України, в забезпеченні освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху його багатовікового поступу.

Завдання гуртка:

 • формування в учнів високої історико-патріотичної свідомості;
 • освоєння історико-понятійного апарату предмету;
 • розвиток історико-хронологічної пам‘яті;
 • поглиблення творчого мислення, здатності самостійно інтерпретувати історичний процес;
 • формування навичок дослідницької роботи.

Гурток «Географія»

Керівник:

Авраменко Віта Василівна
Авраменко Віта Василівна
заняття проводяться на базі комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, вул.Серпнева, 14-А, ауд. 220

Якщо ти активний креативний, наполегливий та бажаєш займатися науково-дослідницькою діяльністю, або ж хочеш підвищити свій рівень знань з географії, ти маєш прийти до нас.

Тут на тебе чекають:

 • розширення та поглиблення знань з географії;
 • проведення дослідницької та пошукової роботи;
 • ознайомлення з основами науково-дослідницької діяльності;
 • проведення цікавих польових досліджень;
 • захист власних науково-дослідницьких проектів.

У змісті освітньої діяльності гуртка «Географія» передбачено широке застосування різноманітних форм і методів дослідницької діяльності: експедиції, екскурсії на промислові та виробничі підприємства, робота із статистичними та архівними матеріалами, інформаційно-проблемний виклад, проблемно-пошуковий та дослідницький метод.

Гурток «Релігієзнавство, історія релігії»

Керівник:

Черномаз Алла Вячеславівна
Черномаз Алла Вячеславівна
заняття проводяться в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, вул.Серпнева, 14-А

У гуртку «Релігієзнавство, історія релігії» вихованці під керівництвом Черномаз А.В. знайомляться з сутнісними характеристиками релігії як соціокультурного явища, історичним розвитком і особливостями світових релігій – буддизму, християнства ісламу; отримують навички релігієзнавчого аналізу та науково-дослідницької діяльності; набувають досвіду самостійної роботи, розвивають уяву та творчу ініціативу.

Під час занять вихованці залучаються до найвищих досягнень світової культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей через вивчення історії релігій, розвивають толерантне ставлення до представників різних конфесій.

Гурток «Медицина»

Керівник:

Овечкін Денис Вячеславович
Овечкін Денис Вячеславович

На заняттях гуртка вихованці під керівництвом кандидата медичних наук Овечкіна Дениса Вячеславовича знайомляться з фахом лікаря, медсестри, санітара, а також з медичними і фізіологічними дослідженнями. Учні вчаться надавати першу медичну допомогу при різних видах пошкоджень, вивчають медичний інструментарій.

Практичні заняття гуртка не рідко проходять на базі Сумського регіонального науково-навчального центру ендоскопічних методів досліджень та малоінвазивної хірургії Медичного інституту Сумського державного інституту.

Заняття в гуртку «Медицина» – це маленький крок до майбутньої професії лікаря.

Гурток «Хімія»

Керівник:

Семиліт Ганна Сергіївна
Семиліт Ганна Сергіївна

Заняття гуртка «Хімія» проходять на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Робота вихованців у хімічних лабораторіях сприяє розвитку інтересу до природничих наук, формуванню практичних навичок роботи з реактивами і вчить правильно проводити експерименти. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Юні науковці є багаторазовими призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна», обласної конференції «Перший крок у науку».

Гурток «Вибрані питання математики»

Керівник:

Азаренкова Альона Іванівна
Азаренкова Альона Іванівна
Заняття проводяться в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Буткa

Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості.

Мета даного курсу – виявлення та розвиток в учнів математичних здібностей, формування в них стійких інтересів до математики та професійної діяльності, суттєво пов’язаної з математикою, залучення учнів до дослідницької діяльності, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості.

Гурток «Екологія з основами дослідницької роботи»

Керівник:

Заболотна Юлія Вікторівна
Заболотна Юлія Вікторівна
Заняття проводяться в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, вул.Серпнева - 14-А

Робота вихованців сприяє розвитку інтересу до природничих наук, поглибленню та закріпленню знань з екології та біології, формуванню спеціальних знань, умінь та навичок для цілеспрямованої навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької роботи. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками обласних та всеукраїнських конкурсів.

 
 

Гурток «Психологія»

Керівники:

Герасименко Оксана Валеріївна
Герасименко Оксана Валеріївна
заняття проводяться в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, вул.Серпнева - 14-А

Навчання в гуртку сприяє розвитку творчих здібностей дітей, самостійності у судженнях, потреби у саморозвитку та самовдосконаленні. Вихованці мають змогу не тільки поглибити знання з психології, а й навчитися розуміти та аналізувати прояви психічної діяльності інших людей.

Гурток «Економіка»

Керівник:

Олех Анатолій Петрович
Олех Анатолій Петрович
Заняття проходять у кабінеті економіки Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Заняття в гуртку – це:

 • нові можливості і нові відкриття;
 • захоплююча подорож у світ наукових досліджень;
 • якісна підготовка до конкурсу-захисту наукових робіт в Малій академії наук України;
 • можливість виступів на Міжнародних, Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях;
 • перспективи навчання в літніх школах МАН України;
 • участь у Всеукраїнських форумах МАН України та виставках-звітах дитячої творчості «Країна юних майстрів»;
 • можливість проявити себе на міських, обласних та Всеукраїнських турнірах юних економістів;
 • висока результативність на ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ економіки;
 • участь в конкурсах учнівської творчості на кшталт «Новістній інтелект України», «Молодь тестує якість», «МАН Юніор-Дослідник», молодіжна соціально-економічна гра «Моя Сумщина» тощо;
 • публікації в пресі та у збірниках тез і статей;
 • виховування толерантності, тактовності, ввічливості до опонента, віри в свої сили;
 • відстоювання власної точки зору;
 • перспективи участі в розбудові нової України;
 • підтвердження європейського вибору держави.

Хочеш самореалізуватися в плані наукової роботи? Хочеш отримати додаткові бали до загального вступного балу у вузи? Хочеш підготуватися до студентського життя уже зараз? Вступай до гуртка «Економіка» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю!

Гурток «Літературознавство»

Керівник:

Владимирова Валентина Миколаївна
Владимирова Валентина Миколаївна
заняття проводяться в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, вул.Серпнева, 14-А

У гуртку «Літературознавство» вихованці під керівництвом Владимирової В.М. знайомляться з методологією та методикою здійснення літературознавчих досліджень, етапами підготовки наукових текстів різних жанрів, особливостями розуміння художнього тексту у вимірах літературознавчої дослідницької діяльності, опановують технологію роботи з художнім текстом.

Заняття гуртка дають неоціненний досвід у написанні самостійного наукового дослідження, що передбачає поглиблення й узагальнення знань із української літератури, її синкретичного зв’язку з іншими видами мистецтва, синтезує аналіз самостійно напрацьованого матеріалу з конкретної проблеми, сприяє розвиткові дослідницьких умінь, критичного мислення і містить елементи творчого пошуку. Крім цього, гуртківці поповнюють знання з теорії літератури, освоюють методологію ведення наукових пошуків, розвивають уміння глибшого сприйняття мистецьких явищ, розрізнення його справжніх зразків від низькопробних (кітчу).

Гурток «Літературна творчість» під керівництвом Владимирової Валентини Миколаївни знайомить учнів-членів МАН не тільки з технологією розкодування художнього твору, а й робить їх професійно зорієнтованими читачами, виробляє нові підходи у прочитанні класичної та сучасної літератури, усвідомленні її національної самобутності, зв’язків із європейською літературною традицією. Заняття у гуртку дають можливість творчо обдарованим дітям отримати цінні поради щодо удосконалення написаних ними текстів, розвивають творче суперництво, асоціативне мислення.


Контактний телефон: 64-09-06. Контактна особа: Герасименко Оксана Валеріївна


Назад

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Що є сумою 8 і 2?

^Вгору