Інформаційно-ресурсний центр

ОЦПО та РТМ » Інформаційно-ресурсний центр » Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект

Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект

Маємо надію, що викладені на сайті методичні матеріали будуть корисними для педагогів – організаторів навчально-творчої діяльності дітей та учнівської молоді за інтересами у сфері вільного часу, а також викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, батьків.

 

Випуск 1/2013

У збірнику висвітлено теоретико-методологічні та організаційно-технологічні аспекти розвитку позашкільної освіти в Україні та регіоні.

Викладено теоретичні та практичні матеріали, розроблені науково-методичною лабораторією з проблем розвитку позашкільної освіти в регіоні Сумського ОЦПО та РТМ – підрозділу інформаційно-методичної служби. З метою висвітлення соціально-освітньої місії позашкільних навчальних закладів області представлено матеріали щодо впровадження соціально-освітніх проектів, перспективного педагогічного досвіду. Окремими розділами подано матеріали з удосконалення програмного забезпечення ПНЗ, формування понятійно-термінологічного апарату позашкільної освіти.

 

 

Випуск 2/2013

Інформаційно-методичний збірник містить науково-методичні і практичні матеріали щодо оптимізації розвивально-виховного та соціалізуючого потенціалів системи позашкільної освіти області.

У збірнику викладено теоретичні матеріали, розроблені науково-методичною лабораторією Сумського ОЦПО та РТМ з проблем розвитку позашкільної освіти в регіоні. З метою висвітлення перспективного педагогічного досвіду представлено матеріали учасників заключних етапів всеукраїнських методико-педагогічних конкурсів 2012–2013 навчального року. Окремими розділами подано матеріали щодо вдосконалення програмного забезпечення ПНЗ, упровадження соціально-освітніх проектів, формування понятійно-термінологічного апарату позашкільної освіти.

 

 

Випуск 3/2013

Інформаційно-методичний збірник містить науково-методичні та практичні матеріали, що розкривають сутність інноваційних процесів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку позашкільної освіти.

Подано теоретичні матеріали з означеної проблеми, розроблені науково-методичною лабораторією Сумського ОЦПО та РТМ з проблем розвитку позашкільної освіти в регіоні.

Представлено практичні матеріали, що висвітлюють інноваційну діяльність позашкільного педагогічного мікросоціуму регіону, його цілеспрямовану роботу щодо реалізації завдань Року дитячої творчості, обласного соціально-педагогічного проекту «Дійти до кожного, зацікавити всіх», упровадження нових регіональних проектів.

Окремими розділами подано матеріали щодо вдосконалення технологій освітньо-виховної роботи, підвищення професійної компетентності педагогів ПНЗ, організації роботи методичних об’єднань і творчих груп.

 

 

Випуск 4/2013

Інформаційно-методичний збірник містить науково-методичні та практичні матеріали, що розкривають сутність інноваційних процесів, які визначають сталий розвиток позашкільної освіти.

Представлено теоретичні і методико-технологічні матеріали з проблеми біологізації позашкільного освітньо-виховного простору, розроблені науково-методичною лабораторією Сумського ОЦПО та РТМ з проблем розвитку позашкільної освіти в регіоні.

Висвітлено історію юннатівського руху на Сумщині. Подано методико-технологічні матеріали з досвіду організації дослідницької роботи учнівської молоді в природному середовищі.

Окремими розділами подано практичні матеріали з досвіду роботи ПНЗ області щодо організації трудового виховання у контексті ідей А.С. Макаренка, удосконалення виховної роботи, психологічних аспектів освітньо-виховного процесу.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 9 й 3.

^Вгору