STEM– STEAM– STREAM

Організаційно-методичні матеріали

 

Вебінари, онлайн-інтенсиви

 

Ресурси для STEM-діяльності

Google Slides, 2021 р.
Тема: «Реалізація STEM-проєктів»
Укладач: Перепелиця Н.В.
Акценти:
  • STEM-проєкти у сфері позашкільної освіти;
  • доступні ресурси центрів STEM-освіти;
  • навчальні та навчально-ігрові ресурси;
  • web-ресурси для неформальної освітньої та самоосвітньої діяльності педагогів.


Умови проведення обласного фестивалю STEM-ідей «ЕКОактивна STEM-весна позашкільна»

У час надшвидкого розвитку науково-технічного прогресу особливо актуальним для системи освіти є питання становлення підростаючого покоління, представники якого повинні гнучко реагувати на зміни для успішної самореалізації і професійного становлення. У цьому контексті дедалі більшої популярності набуває STEM-освіта, що за своїм змістом й формою організації відповідає новим векторам розвитку суспільства. Особливий потенціал освітніх інновацій із запровадження освітніх STEM-технологій мають заклади позашкільної освіти.

З метою актуалізації сучасних освітніх тенденцій в умовах закладів позашкільної освіти у квітні 2022 року заплановано проведення обласного фестивалю STEM-ідей «ЕКОактивна STEM-весна позашкільна» (далі – Фестиваль).

Організатори Фестивалю – Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

До участі запрошуються педагогічні колективи закладів позашкільної освіти області, що опікуються питанням упровадження STEAM-технології в освітній процес.

Тематичні напрями Фестивалю

1. Упровадження освітніх STREAM-технологій у роботу з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

2. STEAM-інтеграція напрямів позашкільної освіти в навчально-творчій діяльності вихованців середнього шкільного віку.

3. Формування сучасних компетентностей учнівської молоді шляхом упровадження STEM-освіти в умовах закладів позашкільної освіти.

Етапи проведення Фестивалю

І етап:

1-10 квітня 2022 р. – проведення STEM-активностей у закладах позашкільної освіти області, підготовка презентації-звітів й описів заходів.

ІІ етап:

8-14 квітня 2022 р. – подання презентації-звіту до СОЦПО та РТМ.

11-15 квітня 2022 р. – робота оргкомітету щодо розгляду матеріалів, відбору топ-10 презентацій-звітів.

20 квітня 2022 р. – презентація топ-10 STEM-активностей обласного фестивалю STEM-ідей «ЕКОактивна STEM-весна позашкільна».

Вимоги до оформлення презентацій-звітів

Презентація-звіт про проведення STEM-активностей у закладах позашкільної освіти області має бути підготовлена у форматі Power Point, розмір слайдів 16:9, орієнтовна кількість слайдів 5-7 шт. Зміст слайдів:

Слайд 1. Назва STEM-активності, склад команди педагогів, творче об’єднання, заклад позашкільної освіти.

Слайд 2. Концепція (мета, завдання), віковий контингент вихованців, форми, етапи реалізації, продукт діяльності (кінцевий практичний результат).

Слайди 3-5. Фотоколаж, коментар із реалізації STEM-активності, презентація продукту діяльності.

Слайд 6. Висновки, перспективи діяльності.

Слайд 7. Контакти педагогів, закладу, QR-код для детальної інформації.

До презентації додається текстовий опис реалізації STEM-активності за ключовими моментами, що подані на слайдах. Обсяг опису до 3 сторінок, формат А4, верхнє, нижнє і праве поле –2 см, ліве поле – 3 см, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14 кегль.

Презентація-звіт і опис надсилаються в електронній версії до Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, e-mail osvita.cocpo@sm.gov.ua.

Інформаційні ресурси

При підготовці до проведення Фестивалю у закладах позашкільної освіти області рекомендовано звернутися до електронних ресурсів зі STEM-тематики в умовах закладів позашкільної освіти на офіційному сайті Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю у розділі «Інформаційно-ресурсний центр: STREAM- STEAM-STEM»,

Контактна особа: Вікторія Заярна, тел. 0664181985, e-mail zayarnavik@gmail.comВаші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 1 й 2.

^Вгору