ОЦПО та РТМ » Позашкільний олімп Сумщини » Центр національно-патріотичного виховання

Центр національно-патріотичного виховання

ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (Центр НПВ)

Це структурний осередок працівників комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Актуальність створення Центру НПВ мотивується значущістю завдань, що постали у сучасних політичних і соціально-економічних умовах перед державою, суспільством, закладами освіти зокрема щодо виховання здорового, фізично та духовно зрілого молодого покоління громадян України, готового і здатного до захисту цілісності, демократичної та правової розбудови держави.

Головною метою діяльності Центру НПВ є забезпечення комплексного підходу до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищення рівня організаційно-методичного та інформаційного забезпечення цього напряму роботи.

Завдання Центру НПВ:

  • моніторинг і координація діяльності закладів позашкільної освіти у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • організація та проведення обласних масових заходів з національно-патріотичного виховання у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
  • надання консультативної, методичної та практичної допомоги закладам освіти області з питань упровадження форм і методів національно-патріотичного виховання, проведення масових заходів національно-патріотичного спрямування;
  • вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду закладу щодо організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • формування ціннісних орієнтирів та утвердження національної свідомості дітей і молоді, лідерських якостей особистості;
  • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і молоді в позашкільній освіті, організації їх змістовного дозвілля і відпочинку.

Напрямами роботи Центру НПВ:

  • історико-культурний – виховання у дітей і молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, історії українського народу та інших націй і народів;
  • соціально-громадський – формування соціально-громадського досвіду вихованців через ініціювання та впровадження соціально-освітніх проєктів, виховання у дітей та молоді поваги до Конституції України та законів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності та правосвідомості та правової культури;

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 8 й 4.

^Вгору