СУМСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН

Дата створення: 10 березня 1995 року.

Засновник: управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Сумське територіальне відділення МАН є структурним підрозділом Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Мета діяльності: організація навчання та виховання обдарованої учнівської молоді, підготовка її до подальшої науково-дослідницької, пошукової діяльності, пропаганда наукових знань серед школярів і молоді.

Завдання: забезпечення ефективної діяльності регіональної освітньої системи позашкільної освіти, спрямованої на розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

Напрями діяльності:

  • організаційно-координаційна робота: організація та координування діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області за пошуково-дослідницьким напрямом;
  • навчально-виховна робота: діяльність наукових секцій, шкіл, профільних гуртків, учнівських творчих об'єднань дослідницького спрямування;
  • організація та проведення обласних заходів: учнівських кон-ференцій, конкурсів дослідницького спрямування, зборів юних науковців, тижнів науки і техніки тощо;
  • забезпечення участі слухачів у міжнародних і всеукраїн¬ських заходах;
  • інформаційно-методична діяльність: поповнення обласного банку даних «Обдарованість», розділу сайту Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, висвітлення роботи в ЗМІ, випуск друкованих матеріалів;
  • робота з педагогічними кадрами: проведення тематичних се-мінарів, методичних практикумів, психологічних тренінгів; консультування;
  • робота з батьками вихованців: психолого-педагогічне консуль-тування; лекції;
  • розроблення науково-методичної проблеми за темою «Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-до¬слідницької діяльності».

Функціональна структура: Президія територіального відділення; відділ науково-дослідницької роботи учнівської молоді ОЦПО та РТМ; наукові товариства учнів; наукові секції МАН, школи, профільні творчі об єднання науково-дослідницького спрямування.

Діяльність Сумського територіального відділення МАН України спрямована на задоволення інтелектуально-творчих потреб обдарованої учнівської молоді області. Щороку в учнівських творчих об’єднаннях відділу за очною та заочною формами навчаються понад 6000старшокласників області. Близько 70% з них займаються експериментально-дослідницькою діяльністю, навчаючись у наукових секціях Сумського територіального відділення Малої академії наук України, інші – поглиблюють свої знання, навчаючись в обласних профільних школах, творчих об’єднаннях вищого навчального рівня дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Загальне керівництво діяльністю територіального відділення здійснюється Президією, до складу якої входять працівники управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, педагоги Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, науково-педагогічні працівники Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Розширенню комунікативного навчально-творчого середовища відділення сприяє співпраця з вищими навчальними закладами, науковими та науково-виробничими установами, підприємствами області. Слухачі наукових секцій, гуртків і шкіл займаються навчально-дослідницькою роботою в лабораторіях, бібліотеках вищих навчальних закладів, у обласному державному архіві, на базі конструкторських бюро науково-виробничих підприємств тощо.

Для слухачів-учнів сільських шкіл організовано роботу мобільного консультпункту, що працює у складі пересувного позашкільного навчального закладу ОЦПО та РТМ. Завдяки цьому до науково-дослідницької роботи долучається близько 300 учнів 8-10 класів сільських шкіл.

Станом на 01.01.2013 р. в області працює 30 НТУ, з них у позашкільних закладах – вісім, а саме : Білопільському районному будинку дітей та юнацтва, Охтирському районному центрі дитячої та юнацької творчості, Охтирському міському центрі дитячої та юнацької творчості, Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сумському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, Шосткинському міському центрі естетичного виховання, Конотопському районному центрі позашкільної роботи, Тростянецькому районному Палаці дітей та юнацтва.

На виконання п.4 указу Президента України від 30.09.10 р. №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» в області у 2011-2013 роках започатковано роботу двох комунальних позашкільних навчальних закладів – Шосткинської та Роменської міських малих академій наук учнівської молоді.

Сумське територіальне відділення МАН України є структурним підрозділом комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Відділу забезпечено сучасним технічним обладнанням (три ноутбуки, три мультимедійні проектори, 2 комп’ютерні класи). Для роботи Сумського територіального відділення МАН України в межах пересувного позашкільного навчального закладу використовуються автобус і мікроавтобус.

У 2011 році в області функціонувало 23 наукові товариства учнів (2285 учнів). У 2012-2013 році їх налічується 30 (2884 учнів). За результатами роботи у 2011 – 2012 навчальному році найкращими науковими товариствами учнів є НТУ Сумської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10; Шосткинське НТУ; НТУ Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості. Члени зазначених товариств є переможцями багатьох обласних і всеукраїнських конкурсів, конференцій, колоквіумів.

За звітний період було організовано 20 навчальних сесій для слухачів І, ІІ та ІІІ років навчання. Традиційно березневська сесія для слухачів І-ІІ року навчання проходить у формі конференції, під час якої учні презентували результати своїх досліджень.

У 2011 – 2012 навчальному році до навчання в секціях, гуртках та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти було залучено 6208 старшокласників, у 2013 році – 6746учнів.

Підсумком навчання слухачів у Сумському територіальному відділенні Малої академії наук України є участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У 2013 році 290 юних науковців представили результати своїх досліджень на ІІ етап конкурсу. Із них 148 слухачів стали переможцями та призерами конкурсу. 52 учні направили свої роботи для участі у ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Участь у конкурсі взяли 49 юних дослідників, з них 4 посіли перше місце, 8 – друге, 13 – третє (52% переможців, що на 10% більше у порівнянні з 2012 роком).

З метою вдосконалення роботи з інтелектуально обдарованою молоддю Сумським територіальним відділенням МАН України проводяться семінари-практикуми. Так у 2012, 2013 роках було проведено семінари на базі наукових товариств учнів м.Білопілля та м. Охтирка з тем «Організація пошукової роботи з обдарованою учнівською молоддю в наукових товариствах учнів», «Проектна діяльність як ефективний вид пошукової діяльності учнівської молоді».

Слухачі Сумського територіального відділення МАН України є постійними переможцями національних відборів конкурсів та учасниками міжнародних заходів, зокрема «Intel-Техно Україна», «Intel-Еко Україна», «Екософт». У 2012, 2013 р.р. взяли участь у міжнародних конкурсах і проектах: україно-німецькому науково-освітньому проекті «Світ відкриттів» м. Мюнхен; Міжнародній школі-семінарі «Спектроскопія молекул та кристалів»; ХХІІІ Балтійському конкурсі науково-інженерних наукових робіт (ІІІ місце); Міжнародній конференції молодих вчених Isef (Нідерланди) (ІІ місце); Міжнародному освітньо-науковому проекті «Сучасна наука та суспільство» м. Женева (Швейцарія), а також в ІІІ Міжнародному таборі для обдарованих дітей у Пекіні (Китай), наукова школа з фізики для школярів на базі Європейської організації ядерних досліджень «Церн» (Швейцарія).

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 7 й 5.

^Вгору